DORAHA by Sain Sucha

ABB by Sain Sucha

Bunyadi Taut Per Badkar Ya Mehz Buzdil Aur derpoak by Sain Sucha

Thehrey Durd Ka Ilaj by Sain Sucha

Five Haiku   by Sain Sucha

Sain Sucha --- Such Kia Hey

Sain Sucha --- Aik Purkhloos Guzarish

Sain Sucha --- Agar ... Verna

Sain Sucha --- Chatri (U)

Sain Sucha --- Chatri (P)

Sain Sucha --- Slah (P)

Sain Sucha --- Slah (U)

Sain Sucha --- Athroo  (P)

Sain Sucha --- Aansoo (U)

Sain Sucha --- Kioń Mangtey Hoa (U)

Sain Sucha --- Kion Mungdey O (P)

Sain Sucha --- Kuchidori (P)

Sain Sucha --- Besakhi (P)

Sain Sucha ---
Mujhe Maloom Hai Keh Tum Koan Hoo (U)

Masood Qamar --- Khuda Aur Photographer (U)

Masood Qamar --- Andhi Lurki (U)